• Remark: About 80 people participated in the Multiplier event

  Multiplier Event Częstochowa, 10 Lipiec 2017

  INBIE serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 10 lipca 2017r. na spotkanie informacyjne (multiplier event) w ramach projektu ESCALADE.

  Program
 • Image

  Remark: About 160 people participated in the event

  EVENTRadom, 27 Maja 2017

  INBIE serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 27 Maja 2017r. na spotkanie informacyjne (event) w ramach projektu ESCALADE.

  Program
Arrow
Client 0

E. Sadowska

Client 1

“Przewodnik multimedialny i prezentacja kursu ”

R. Ochoa-Dąderska

Client 2

L. Ochoa Siguencia

 • Image

  Przewodnik multimedialny Podręcznik dla trenerów

  Jak zaprojektować uczestniczącej kursy online, Projektowanie, instalowanie, materiał dydaktycznej oraz ewaluacja

 • Image

  Szkolenie w Polsce08.03.2017 - 06.04.2017

  Dobra praktyka jak uruchomić Uczesniczącej szkolenia on-line, Pierwszy dzień w-osobowej szkolenia [Face to face], Podczas godzin internetowych oraz ostatni dzień w osoby szkoleniowej


With the support of the Erasmus+ programme of European Union.
The European Commission support the multiplier event does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.