Scientific Research Networks
INBIE


INBIE

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne edukacja dorosłych


INBIE

Digital Academy
Online training courses


INBIE

Empower Adult Educators
DigIn project


INBIE

Erasmus+ Mobilność kadry edukacji dorosłych


INBIE

Nominated a GOOD PRACTICE EXAMPLE ERASMUS+ project!


INBIE

Training courses
Staff / to Support Digital Social Inclusion


INBIE

Erasmus Courses for Teachers
INBIE


INBIE

Stop digital divide, Erasmus+ Small-scale partnerships in adult education


INBIE

Talent Management, Erasmus+ Small-scale partnerships


INBIE

European handmakers network
EHN


INBIE

Improve teaching skills of adult educators
FLIP EDU UP


INBIE

Montessori Method in Teaching 2nd Language


INBIE

EnForSe - English for Seniors with Montessori Method


INBIE

Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility


INBIE

Supporting learning autonomy
Technology-mediated environment


INBIE

Adult Community Media Lab
ACML project


INBIE

Solopreneurs' Digital Social Innovation
Exchange of good practices


INBIE

Civic Intergenerational Agents
CIA project


INBIE

PO WER:
Mobilność kadry edukacji dorosłych


INBIE

Entrepreneurial mindset for future youth work


INBIE

Empowering youth to critically analyse fake news


INBIE

Virtual Art Gallery
Virtual tours


INBIE

Kurs kultury i języka Hiszpańskiego
INBIE/2016 - 2022


INBIE

Adult Education for Social Inclusion and Integration


INBIE

Adult Educators for Digital Lead
Czestochowa 2017


INBIE

Remembrance International Event
Czestochowa 2017


INBIE

Pomysły biznesowe związane z turystyką kulturową - CULTOUR+


INBIE

Young Refugees
Exchange of good practices


INBIE

Wydawnictwo
Instytut Badań i Innowacji w Edukacji


INBIE

Best films
YouTube channel


INBIE

Education Strategies Adult Education
ESCAlADE


INBIE

International Journal
ISSN: 2543-6589


INBIE

Mobility of Youth Workers
Polish partner: INBIE


INBIE

Youth Education
w ramach projektu ERASMUS +


INBIE

Youth Education
w ramach projektu ERASMUS +


INBIE

NEKO
Nasza maskotka


INBIE

Witamy w "INSTYTUT BADAŃ I INNOWACJI W EDUKACJI", które ustanowiono dla realizacji następujący celów: wyrównywania szans edukacyjnych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania osób zagrożonych marginalizacją, podejmowania aktywnościna rzecz kompleksowego rozwoju, poprawy efektywności działania i poprawy jakości życia.


images Building bridges between generations images

   READ    OUR   NEWSLETTERS    /PRZECZYTAJ  NASZE  NEWSLETTERYnew


Zapisz się na newsletter

FakeNews Listopad 2019 Empowering Grudzień 2019 ELENE czerwiec_2022 Entrepreneurship January 2023


See our INBIE's privacy policy
and   Rozporządzenie RODO

   AKTUALNOŚCI  -   NEWS    


<----------------->
Virtual Seminars / Wirtualne seminaria INBIE-NET
INBIE is expanding its free, online, interactive streaming options for its seminars and workshops to mitigate some of the effects of isolation during the COVID-19 emergency and beyond. Check this page frequently for upcoming events that will be shared via Real-time meetings by Google.
Instytut Badań i Innowacji w Edukacji INBIE rozszerza swoją działalność nieodpłatnie poprzez internetowe, interaktywne opcje upowszechnienia dostępu np. do seminariów i warsztatów, aby złagodzić niektóre skutki izolacji podczas pandemii COVID-19 i nie tylko.
Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej, w celu sprawdzenia bieżących i zbilżających się wydarzeń, które będą udostępniane za pośrednictwem spotkań w czasie rzeczywistym przez Google.

<----------------->
UKRAINIAN VERSION
  About our Institution

  - Ukrainian version


<----------------->
15.03.2020
  ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM
  Zadanie - ograniczenie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Czestochowie

Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji włącza się do akcji "Prezydenta miasta Częstochowy", który zachęca seniorki i seniorów do korzystania z pomocy osób najbliższych oraz sąsiadów w zrobieniu zakupów, czy wyjściu z psem, a także osoby z ich otoczenia - do udzielenia im pomocy.
Nasza instytucja chętnie oferuje swoją pomoc, a wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt na adres e-mail: info@inbie.pl
Ulotki – w załączniku


<----------------->
30.01.2020
  VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
  Management of international educational projects - the challenge of the 21st century" [INBIE-NET_2020]

We are honoured to invite you to participate in the VIII INBIE-NET International scientific conference "Management of international educational projects - the challenge of the 21st century" organized by Research and Innovation in Education Institute The conference is part of the dissemination activities within: "PROJECT: “ADULT SOCIAL INCLUSION IN A DIGITAL ENVIRONMENT” Strategic Partnerships for adult education Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019-1-PL01-KA204-065689 The INBIE-NET_2020 program will explore a broad spectrum of topics relating to Effective Management of Erasmus+ projects..

new
<----------------->
6-18.10.2019
  EMPOWERING YOUTH TO CRITICALLY ANALYSE FAKE NEWS
  Empowering youth

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 2019-2-RO01-KA205-064070. W ramach projektu odbyło się spotkanie koordynacyjne w dniach 16-18 pażdziernika 2019 r. w Constanta, Rumunia, na którym ustalono plan realizacji projektu. W ciągu 2-letniego okresu będziemy wymieniać i testować dobre praktyki w celu ulepszenia metod wewnętrznych w kontekście europejskim. Konsorcjum tworzą organizacje z Rumunii, Hiszpanii, Francji, Włoch i Polski, których celem jest wspieranie młodzieży i uzupełnianie się kompetencjami w ramach: edukacji nieformalnej, umiejętność korzystania z mediów,organizowania kampanii uświadamiających, metod nauczania oraz zapewnianie jakości. Ponad 10 partnerów stowarzyszonych przyczyni się do dotarcia do grup docelowych, realizacji zadań projektu i wspierania rozpowszechniania. Oczekuje się, że multidyscyplinarność wytworzy motywujący kontekst w rozwoju personelu dla osiągnięcia głównego celu: „zwiększenia zdolności osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji młodzieżowych we wspieraniu młodych ludzi w interpretacji, analizie i ocenie fałszywych wiadomości”.