Lekcja 2

2022-1-PL01-KA220-ADU-000088404

WHAT YOU HEAR [CO SŁYSZYSZ]


Welcome on board [Witamy na pokładzie]
Can I see your boarding pass, please? [Czy mogę zobaczyć Twoją kartę pokładową?]
Please take your seat and fasten your seat belt. [Proszę zająć miejsce i zapiąć pasy bezpieczeństwa.]
Please switch your mobile phones to flight mode. [Prosimy o przełączenie telefonów komórkowych w tryb samolotowy.]
Please stow your hand luggage carefully in the overhead locker. [Prosimy o ostrożne schowanie torby w schowku nad głową.]
Smoking is prohibited on the entire aircraft, including lavatories. [Palenie jest zabronione na całym samolocie, w tym w toaletach]
Please put your seat back in the upright position. [Proszę ustawić ponownie siedzenie do pozycji pionowej]
Please return your seats and keep your seat belts fastened. [Proszę wrócić na swoje miejsca i zapinać pasów bezpieczeństwa]
Please open your window blind. [Proszę otworzyć roletę okienną]
Would you like to eat or drink something? [Chcesz coś zjeść lub wypić?]

WHAT YOU SAY [CO MÓWISZ]


Can you show my seat, please? [Czy możesz mi pokazać moje miejsce, proszę?]
Can you help me put my bag in the overhead locker, please? [Czy możesz mi pomóc włożyć torbę do schowka nad głową?]
There is no space for my hand bag in the overhead locker. [W schowku nad głową nie ma miejsca na moją torebkę.]
May I change my seat? [Czy mogę zmienić miejsce?]
Could I have some water, please? [Czy mógłbym prosić o wodę?]
Can I have a blanket, please? [Czy mogę prosić o koc?]
I would like to drink coffee, please. [Poproszę kawę.]