Scientific Research Networks
INBIE


INBIE

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne edukacja dorosłych


INBIE

Digital Academy
Online training courses


INBIE

Empower Adult Educators
DigIn project


INBIE

Erasmus+ Mobilność kadry edukacji dorosłych


INBIE

Nominated a GOOD PRACTICE EXAMPLE ERASMUS+ project!


INBIE

Training courses to Support Digital Social Inclusion


INBIE

Erasmus Courses for Teachers
INBIE


INBIE

Innovation for Social Inclusion
Project


INBIE

Entrepreneurship can be the solution
project


INBIE

Stop digital divide
Partnerships in adult education


INBIE

Talent Management, Erasmus+ Small-scale partnerships


INBIE

European handmakers network
EHN


INBIE

Improve teaching skills of adult educators "FLIP EDU UP"


INBIE

Montessori Method in Teaching 2nd Language


INBIE

EnForSe - English for Seniors with Montessori Method


INBIE

Older Adults Learning English and Digital Literacy


INBIE

Supporting Elderly Needs Is Our Responsibility


INBIE

Supporting learning autonomy
Technology-mediated environment


INBIE

Adult Community Media Lab
ACML project


INBIE

Solopreneurs' Digital Social Innovation
Exchange of good practices


INBIE

Civic Intergenerational Agents
CIA project


INBIE

PO WER:
Mobilność kadry edukacji dorosłych


INBIE

Entrepreneurial mindset for future youth work


INBIE

Empowering youth to critically analyse fake news


INBIE

Virtual Art Gallery
Virtual tours


INBIE

Kurs kultury i języka Hiszpańskiego
INBIE/2016 - 2022


INBIE

Adult Education for Social Inclusion and Integration


INBIE

Adult Educators for Digital Lead
Czestochowa 2017


INBIE

Remembrance International Event
Czestochowa 2017


INBIE

Pomysły biznesowe związane z turystyką kulturową - CULTOUR+


INBIE

Young Refugees
Exchange of good practices


INBIE

Wydawnictwo
Instytut Badań i Innowacji w Edukacji


INBIE

Best films
YouTube channel


INBIE

Education Strategies Adult Education
ESCAlADE


INBIE

International Journal
ISSN: 2543-6589


INBIE

Mobility of Youth Workers
Polish partner: INBIE


INBIE

Youth Education
w ramach projektu ERASMUS +


INBIE

Youth Education
w ramach projektu ERASMUS +


INBIE

NEKO
Nasza maskotka


INBIE

Witamy w "INSTYTUT BADAŃ I INNOWACJI W EDUKACJI", które ustanowiono dla realizacji następujący celów: wyrównywania szans edukacyjnych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania osób zagrożonych marginalizacją, podejmowania aktywnościna rzecz kompleksowego rozwoju, poprawy efektywności działania i poprawy jakości życia.


images Building bridges between generations images

   READ    OUR   NEWSLETTERS    /PRZECZYTAJ  NASZE  NEWSLETTERYnew


Zapisz się na newsletter

FakeNews Listopad 2019 Empowering Grudzień 2019 ELENE czerwiec_2022 Entrepreneurship January 2023


See our INBIE's privacy policy
and   Rozporządzenie RODO

   AKTUALNOŚCI  -   NEWS    


<----------------->
Virtual Seminars / Wirtualne seminaria INBIE-NET
INBIE is expanding its free, online, interactive streaming options for its seminars and workshops to mitigate some of the effects of isolation during the COVID-19 emergency and beyond. Check this page frequently for upcoming events that will be shared via Real-time meetings by Google.
Instytut Badań i Innowacji w Edukacji INBIE rozszerza swoją działalność nieodpłatnie poprzez internetowe, interaktywne opcje upowszechnienia dostępu np. do seminariów i warsztatów, aby złagodzić niektóre skutki izolacji podczas pandemii COVID-19 i nie tylko.
Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej, w celu sprawdzenia bieżących i zbilżających się wydarzeń, które będą udostępniane za pośrednictwem spotkań w czasie rzeczywistym przez Google.

<----------------->
UKRAINIAN VERSION
  About our Institution

  - Ukrainian version


<----------------->
15.03.2020
  ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM
  Zadanie - ograniczenie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Czestochowie

Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji włącza się do akcji "Prezydenta miasta Częstochowy", który zachęca seniorki i seniorów do korzystania z pomocy osób najbliższych oraz sąsiadów w zrobieniu zakupów, czy wyjściu z psem, a także osoby z ich otoczenia - do udzielenia im pomocy.
Nasza instytucja chętnie oferuje swoją pomoc, a wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt na adres e-mail: info@inbie.pl
Ulotki – w załączniku


<----------------->
30.01.2020
  VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
  Management of international educational projects - the challenge of the 21st century" [INBIE-NET_2020]

We are honoured to invite you to participate in the VIII INBIE-NET International scientific conference "Management of international educational projects - the challenge of the 21st century" organized by Research and Innovation in Education Institute The conference is part of the dissemination activities within: "PROJECT: “ADULT SOCIAL INCLUSION IN A DIGITAL ENVIRONMENT” Strategic Partnerships for adult education Cooperation for innovation and the exchange of good practices 2019-1-PL01-KA204-065689 The INBIE-NET_2020 program will explore a broad spectrum of topics relating to Effective Management of Erasmus+ projects..

new
<----------------->
6-18.10.2019
  EMPOWERING YOUTH TO CRITICALLY ANALYSE FAKE NEWS
  Empowering youth

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 2019-2-RO01-KA205-064070. W ramach projektu odbyło się spotkanie koordynacyjne w dniach 16-18 pażdziernika 2019 r. w Constanta, Rumunia, na którym ustalono plan realizacji projektu. W ciągu 2-letniego okresu będziemy wymieniać i testować dobre praktyki w celu ulepszenia metod wewnętrznych w kontekście europejskim. Konsorcjum tworzą organizacje z Rumunii, Hiszpanii, Francji, Włoch i Polski, których celem jest wspieranie młodzieży i uzupełnianie się kompetencjami w ramach: edukacji nieformalnej, umiejętność korzystania z mediów,organizowania kampanii uświadamiających, metod nauczania oraz zapewnianie jakości. Ponad 10 partnerów stowarzyszonych przyczyni się do dotarcia do grup docelowych, realizacji zadań projektu i wspierania rozpowszechniania. Oczekuje się, że multidyscyplinarność wytworzy motywujący kontekst w rozwoju personelu dla osiągnięcia głównego celu: „zwiększenia zdolności osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji młodzieżowych we wspieraniu młodych ludzi w interpretacji, analizie i ocenie fałszywych wiadomości”.