Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych!

Elene

Elders learning English for Europe

Cele naszego projektu to:
- Poprawa i poszerzenie ofert wysokiej jakości możliwości uczenia się dostosowanych do potrzeb osób starszych w celu doskonalenia ich umiejętności wielojęzycznych (nauka języka angielskiego) i umiejętności cyfrowych.
- Poszerzanie i doskonalenie kompetencji trenerów i pozostałej kadry wspierającej osoby starsze, w szczególności motywowanie ich do udziału w nauce języków obcych i efektywnego nauczania...

DigIn

Empower adult educators to support digital social inclusion

Działania będą obejmować:
-Przygotowanie mapy kompetencji i metodologii "Digital Involvement & Skills Development" dostosowanej do potrzeb cyfrowych edukatorów oraz zbioru instrumentów cyfrowych dla AE zgodnych z potrzebami edukacyjnymi dorosłych.
-Opracowanie aplikacji e-learningowej dotyczącej potrzeb cyfrowych
-Przygotowanie DigIN MULTI-PACK: Materiały edukacyjne i poradnikowe...

Aside

Information and Communication Technology Skills for Educators

The ‘ICT Skills for Educators’ course is designed to enable participants to improve their teaching practices using ICT tools to create a ‘learner-centric’ classroom. This course has been developed considering the target group needs analysis and is ideal for teachers, educators & trainers interested in improving their ICT competencies. The course includes: Social media management / Communication / Desktop publishing / Collaborative learning