2018

 1. Economic missions as an instrument to support business tourism of enterprises in 2014-2020
 2. The effectiveness of innovative processes in enterprises taking advantage of the technology audit
 3. Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu
 4. Turystyka biznesowa przedsiębiorstw w doświadczeniach beneficjentów sieci Enterprise Europe Network
 5. Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development. Book of Proceedings
 6. Wybrane działania promocyjne na rzecz obiektu turystycznego hotelu Mercure Częstochowa Centrum. Studium przypadku
 7. Spotkania brokerskie jako innowacyjny instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorstw
 8. Zrównoważone łańcuchy dostaw jako wyłaniający się obszar badawczy
 9. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
 10. Wpływ efektów technologii informacyjnych na zadania menedżerów
 11. Technologie Informacyjne jako instrument efektywnego wsparcia procesów biznesowych
 12. Zakres wykorzystania Technologii Informacyjnych i ich znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem
 13. Contemporary Information Technologies in business management
 14. Rola Technologii Informacyjnych w zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami
 15. Internationalization of Enterprises Supporting Instruments for Technological Cooperation
 16. Online Booking: The Case of Booking a Hotel in Ogrodzieniec using the Booking.com Platform
 17. Learning from the knowledge and expertise of others
 18. Enotourism and sustainable tourism in poland
 19. Information Technology and consumer behaviour in tourism: student travel planning by using the Internet
 20. EPSS method and tools for improving the competence in the XXI century
 21. Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism
 22. Tourism Management in European Cultural Routes: The case of Uniejów Thermal Spa Area Development
 23. Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development: Abstracts Book
 24. Building democratic europe together: multiplier events in Czestochowa
 25. Wsparcie rozwoju turystyki w doświadczeniach funduszu pożyczkowego rozwój turystyki w małopolsce"


 26. 2017

 27. Online work-space-shared management to support collaborative learning
 28. Management in European Thermal Routes and Sites: Book of Abstracts
 29. Online collaborative learning: the EsCAlADE training experiment
 30. Sharing emotions and experience: How Social Media can affect travelers’ behavior
 31. Information communication technology for professional development of adult education staff management: challenges and prospects in the silesia region
 32. Challenges of web-based participatory learning
 33. Towards a New Wave of Telerehabilitation Applications
 34. Project Cultour : Building Professional Skills on Religious and Thermal Tourism
 35. Applied Information and Communication Technology


 36. 2016

 37. The Role of Social Media in Sports Communication Management: An Analysis of Polish Top League Teams’ Strategy
 38. Managing corporate identity through Internet: the case of the Górnik Zabrze handball Ltd
 39. Cultural and religious tourism management in european cultural routes
 40. Polish case study: analysis of hospitality base in the Radom-Czestochowa pilgrimage by bicycle route
 41. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 42. Cultural Management: from theory to practice
 43. Place Branding: are we at a Turning Point?
 44. The Turning Point of the Place Identity
 45. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej
 46. A Preliminary Exploratory Research On The Turning Point Of Place Branding Management
 47. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School- Book of abstracts
 48. Experimenting participative e-learning in non-formal adult education: the ESCALADE project
 49. Managing cross-cultural online communication in multicultural project teams: the case of cultour+ project
 50. Key issues in adult non formal participatory e-learning
 51. Creating effective online collaborative learning groups at higher education institutions


 52. 2015

 53. Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland - GESITI Research Project at Region Silesia - Report ISSN: 2316-2309
 54. Psycho-educational context of supporting seniors in Poland , using tools from the EDUSENIOR project
 55. Lifelong learning and active citizenship : the case of directing life change project
 56. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to seniors' quality of life
 57. Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens
 58. E- Resource Management at part-time students of Management Higher Schools: Effective use of downloaded information for research purposes
 59. A study of entrepreneurial strategies in biomedical and genetics
 60. Evolution of entrepreneurship and entrepreneurship education – the case study of Extremadura Region in Spain
 61. Use of online collaborative writing tools by students of higher education
 62. Electronic media management – use of cloud computing in students of higher school


 63. 2014

 64. Impact on Senior Learners’ Quality of Life through Lifelong Learning
 65. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych Zwiększenie wpływu edukacji na jakość życia seniorów
 66. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior


 67. 2013

 68. Knowledge transfer in school-enterprise cooperation of vocational education: enhancing students’ self-learning ability for employability
 69. Education Models
 70. Evaluation toolkit for educational institutions Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life
 71. Zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego


 72. 2012 - 2008

 73. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones: Impacto de Internet en la formación Universitaria
 74. Investigación e Innovación en Educación: Encuestas online como herramienta de investigación
 75. Influence of ICT Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region
 76. Instructional and Cognitive Impacts of Online Learning Tools for Internet Based Education at Higher Schools
 77. Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools
 78. Influence of Information and Communication Technology Security management
 79. Internet i jego nowoczesne narzedzia a idea uczenia sie przez cale zycie na przykladzie Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 80. E-teaching as a form of creating personal dispositions that increase work efficiency (doi: 10.3991/ijac.v1i2.574)