2019

 1. Information technology as a catalyst of innovative changes in enterprises
 2. Marketing management in recreational organisations
 3. Influence of information sources on tourists: a case study of students of marketing and management in the silesian region
 4. The inter-organizational network management model and the diffusion of information
 5. The potential of academic entrepreneurship: a chance for the development of the sme sector
 6. Persuasion in the light of research on advertising messages
 7. Digital social innovation: a preliminary portfolio of competencies for school social workers
 8. Rola straży ochrony kolei w zarządzaniu kryzysowym
 9. Online participatory learning for low-qualified adult learners
 10. Zarządzanie wirtualną przestrzenią edukacyjną
 11. Transport infrastructures expenditures and costs analysis: The case of Poland
 12. Crowdsourcing solutions for supporting urban mobility

 13. 2018

 14. Economic missions as an instrument to support business tourism of enterprises in 2014-2020
 15. The effectiveness of innovative processes in enterprises taking advantage of the technology audit
 16. Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu
 17. Turystyka biznesowa przedsiębiorstw w doświadczeniach beneficjentów sieci Enterprise Europe Network
 18. Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development. Book of Proceedings
 19. Wybrane działania promocyjne na rzecz obiektu turystycznego hotelu Mercure Częstochowa Centrum. Studium przypadku
 20. Spotkania brokerskie jako innowacyjny instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorstw
 21. Zrównoważone łańcuchy dostaw jako wyłaniający się obszar badawczy
 22. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
 23. Wpływ efektów technologii informacyjnych na zadania menedżerów
 24. Technologie Informacyjne jako instrument efektywnego wsparcia procesów biznesowych
 25. Zakres wykorzystania Technologii Informacyjnych i ich znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem
 26. Contemporary Information Technologies in business management
 27. Rola Technologii Informacyjnych w zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami
 28. Internationalization of Enterprises Supporting Instruments for Technological Cooperation
 29. Online Booking: The Case of Booking a Hotel in Ogrodzieniec using the Booking.com Platform
 30. Learning from the knowledge and expertise of others
 31. Enotourism and sustainable tourism in poland
 32. Information Technology and consumer behaviour in tourism: student travel planning by using the Internet
 33. EPSS method and tools for improving the competence in the XXI century
 34. Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism
 35. Tourism Management in European Cultural Routes: The case of Uniejów Thermal Spa Area Development
 36. Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development: Abstracts Book
 37. Building democratic europe together: multiplier events in Czestochowa
 38. Wsparcie rozwoju turystyki w doświadczeniach funduszu pożyczkowego rozwój turystyki w małopolsce"


 39. 2017

 40. Online work-space-shared management to support collaborative learning
 41. Management in European Thermal Routes and Sites: Book of Abstracts
 42. Online collaborative learning: the EsCAlADE training experiment
 43. Sharing emotions and experience: How Social Media can affect travelers’ behavior
 44. Information communication technology for professional development of adult education staff management: challenges and prospects in the silesia region
 45. Challenges of web-based participatory learning
 46. Towards a New Wave of Telerehabilitation Applications
 47. Project Cultour : Building Professional Skills on Religious and Thermal Tourism
 48. Applied Information and Communication Technology


 49. 2016

 50. The Role of Social Media in Sports Communication Management: An Analysis of Polish Top League Teams’ Strategy
 51. Managing corporate identity through Internet: the case of the Górnik Zabrze handball Ltd
 52. Cultural and religious tourism management in european cultural routes
 53. Polish case study: analysis of hospitality base in the Radom-Czestochowa pilgrimage by bicycle route
 54. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 55. Cultural Management: from theory to practice
 56. Place Branding: are we at a Turning Point?
 57. The Turning Point of the Place Identity
 58. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej
 59. A Preliminary Exploratory Research On The Turning Point Of Place Branding Management
 60. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School- Book of abstracts
 61. Experimenting participative e-learning in non-formal adult education: the ESCALADE project
 62. Managing cross-cultural online communication in multicultural project teams: the case of cultour+ project
 63. Key issues in adult non formal participatory e-learning
 64. Creating effective online collaborative learning groups at higher education institutions


 65. 2015

 66. Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland - GESITI Research Project at Region Silesia - Report ISSN: 2316-2309
 67. Psycho-educational context of supporting seniors in Poland , using tools from the EDUSENIOR project
 68. Lifelong learning and active citizenship : the case of directing life change project
 69. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to seniors' quality of life
 70. Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens
 71. E- Resource Management at part-time students of Management Higher Schools: Effective use of downloaded information for research purposes
 72. A study of entrepreneurial strategies in biomedical and genetics
 73. Evolution of entrepreneurship and entrepreneurship education – the case study of Extremadura Region in Spain
 74. Use of online collaborative writing tools by students of higher education
 75. Electronic media management – use of cloud computing in students of higher school


 76. 2014

 77. Impact on Senior Learners’ Quality of Life through Lifelong Learning
 78. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych Zwiększenie wpływu edukacji na jakość życia seniorów
 79. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior


 80. 2013

 81. Knowledge transfer in school-enterprise cooperation of vocational education: enhancing students’ self-learning ability for employability
 82. Education Models
 83. Evaluation toolkit for educational institutions Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life
 84. Zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego


 85. 2012 - 2008

 86. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones: Impacto de Internet en la formación Universitaria
 87. Investigación e Innovación en Educación: Encuestas online como herramienta de investigación
 88. Influence of ICT Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region
 89. Instructional and Cognitive Impacts of Online Learning Tools for Internet Based Education at Higher Schools
 90. Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools
 91. Influence of Information and Communication Technology Security management
 92. Internet i jego nowoczesne narzedzia a idea uczenia sie przez cale zycie na przykladzie Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 93. E-teaching as a form of creating personal dispositions that increase work efficiency (doi: 10.3991/ijac.v1i2.574)