2018

 1. Turystyka biznesowa przedsiębiorstw w doświadczeniach beneficjentów sieci Enterprise Europe Network
 2. Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development. Book of Proceedings
 3. Wybrane działania promocyjne na rzecz obiektu turystycznego hotelu Mercure Częstochowa Centrum. Studium przypadku
 4. Spotkania brokerskie jako innowacyjny instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorstw
 5. Zrównoważone łańcuchy dostaw jako wyłaniający się obszar badawczy
 6. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
 7. WPŁYW EFEKTÓW TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA ZADANIA MENEDŻERÓW
 8. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE JAKO INSTRUMENT EFEKTYWNEGO WSPARCIA PROCESÓW BIZNESOWYCH
 9. ZAKRES WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I ICH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
 10. CONTEMPORARY INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS MANAGEMENT
 11. ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
 12. Internationalization of Enterprises Supporting Instruments for Technological Cooperation
 13. Online Booking: The Case of Booking a Hotel in Ogrodzieniec using the Booking.com Platform
 14. LEARNING FROM THE KNOWLEDGE AND EXPERTISE OF OTHERS
 15. ENOTOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM IN POLAND
 16. INFORMATION TECHNOLOGY AND CONSUMER BEHAVIOUR IN TOURISM: STUDENT TRAVEL PLANNING BY USING THE INTERNET
 17. EPSS – METHOD AND TOOLS FOR IMPROVING THE COMPETENCE IN THE XXI CENTURY
 18. Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism
 19. Tourism Management in European Cultural Routes: The case of Uniejów Thermal Spa Area Development
 20. Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development: Abstracts Book
 21. BUILDING DEMOCRATIC EUROPE TOGETHER: MULTIPLIER EVENTS IN CZESTOCHOWA
 22. WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI W DOŚWIADCZENIACH FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO „ROZWÓJ TURYSTYKI W MAŁOPOLSCE"

 23. 2017

 24. Online work-space-shared management to support collaborative learning
 25. Cultural Management and Governance for European Thermal Tourism Creativity and Innovation for Cultural and Tourism - Management in European Thermal Routes and Sites: Book of Abstracts
 26. Online collaborative learning: the EsCAlADE training experiment
 27. Sharing emotions and experience: How Social Media can affect travelers’ behavior
 28. INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ADULT EDUCATION STAFF MANAGEMENT: CHALLENGES AND PROSPECTS IN THE SILESIA REGION
 29. CHALLENGES OF WEB-BASED PARTICIPATORY LEARNING
 30. Towards a New Wave of Telerehabilitation Applications
 31. Project Cultour : Building Professional Skills on Religious and Thermal Tourism
 32. Applied Information and Communication Technology

 33. 2016

 34. The Role of Social Media in Sports Communication Management: An Analysis of Polish Top League Teams’ Strategy
 35. Managing corporate identity through Internet: the case of the Górnik Zabrze handball Ltd
 36. CULTURAL AND RELIGIOUS TOURISM MANAGEMENT IN EUROPEAN CULTURAL ROUTES
 37. POLISH CASE STUDY: ANALYSIS OF HOSPITALITY BASE IN THE RADOM-CZESTOCHOWA PILGRIMAGE BY BICYCLE ROUTE
 38. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 39. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 40. Place Branding: are we at a Turning Point?
 41. The Turning Point of the Place Identity
 42. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej
 43. A Preliminary Exploratory Research On The Turning Point Of Place Branding Management
 44. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School- Book of abstracts
 45. EXPERIMENTING PARTICIPATIVE E-LEARNING IN NON-FORMAL ADULT EDUCATION: THE ESCALADE PROJECT
 46. MANAGING CROSS-CULTURAL ONLINE COMMUNICATION IN MULTICULTURAL PROJECT TEAMS: THE CASE OF CULTOUR+ PROJECT
 47. KEY ISSUES IN ADULT NON FORMAL PARTICIPATORY E-LEARNING
 48. Creating effective online collaborative learning groups at higher education institutions

 49. 2015

 50. Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland - GESITI Research Project at Region Silesia - REPORT ISSN: 2316-2309
 51. PSYCHO-EDUCATIONAL CONTEXT OF SUPPORTING SENIORS IN POLAND , USING TOOLS FROM THE EDUSENIOR PROJECT
 52. LIFELONG LEARNING AND ACTIVE CITIZENSHIP : THE CASE OF DIRECTING LIFE CHANGE PROJECT
 53. A TOOLKIT TO EVALUATE THE IMPACT OF AN EDUCATIONAL ACTION TO SENIORS’ QUALITY OF LIFE
 54. ANALYSIS OF SELECTED AREAS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF SENIOR CITIZENS
 55. E- Resource Management at part-time students of Management Higher Schools: Effective use of downloaded information for research purposes
 56. A STUDY OF ENTREPRENEURIAL STRATEGIES IN BIOMEDICAL AND GENETICS
 57. Evolution of entrepreneurship and entrepreneurship education – the case study of Extremadura Region in Spain
 58. Use of online collaborative writing tools by students of higher education
 59. Electronic media management – use of cloud computing in students of higher school

 60. 2014

 61. Impact on Senior Learners’ Quality of Life through Lifelong Learning
 62. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych Zwiększenie wpływu edukacji na jakość życia seniorów
 63. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior

 64. 2013

 65. Knowledge transfer in school-enterprise cooperation of vocational education: enhancing students’ self-learning ability for employability
 66. Education Models
 67. Evaluation toolkit for educational institutions Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life
 68. Zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego

 69. 2012 - 2008

 70. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones: Impacto de Internet en la formación Universitaria
 71. Investigación e Innovación en Educación: Encuestas online como herramienta de investigación
 72. Influence of Information and Communication Technology Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region
 73. Instructional and Cognitive Impacts of Online Learning Tools for Internet Based Education at Higher Schools
 74. Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools
 75. Influence of Information and Communication Technology Security management
 76. Internet i jego nowoczesne narzedzia a idea uczenia sie przez cale zycie na przykladzie Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 77. E-teaching as a form of creating personal dispositions that increase work efficiency (doi: 10.3991/ijac.v1i2.574)