2019

 1. Online participatory learning for low-qualified adult learners
 2. Zarządzanie wirtualną przestrzenią edukacyjną
 3. Transport infrastructures expenditures and costs analysis: The case of Poland
 4. Crowdsourcing solutions for supporting urban mobility

 5. 2018

 6. Economic missions as an instrument to support business tourism of enterprises in 2014-2020
 7. The effectiveness of innovative processes in enterprises taking advantage of the technology audit
 8. Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu
 9. Turystyka biznesowa przedsiębiorstw w doświadczeniach beneficjentów sieci Enterprise Europe Network
 10. Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development. Book of Proceedings
 11. Wybrane działania promocyjne na rzecz obiektu turystycznego hotelu Mercure Częstochowa Centrum. Studium przypadku
 12. Spotkania brokerskie jako innowacyjny instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorstw
 13. Zrównoważone łańcuchy dostaw jako wyłaniający się obszar badawczy
 14. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
 15. Wpływ efektów technologii informacyjnych na zadania menedżerów
 16. Technologie Informacyjne jako instrument efektywnego wsparcia procesów biznesowych
 17. Zakres wykorzystania Technologii Informacyjnych i ich znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem
 18. Contemporary Information Technologies in business management
 19. Rola Technologii Informacyjnych w zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami
 20. Internationalization of Enterprises Supporting Instruments for Technological Cooperation
 21. Online Booking: The Case of Booking a Hotel in Ogrodzieniec using the Booking.com Platform
 22. Learning from the knowledge and expertise of others
 23. Enotourism and sustainable tourism in poland
 24. Information Technology and consumer behaviour in tourism: student travel planning by using the Internet
 25. EPSS method and tools for improving the competence in the XXI century
 26. Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism
 27. Tourism Management in European Cultural Routes: The case of Uniejów Thermal Spa Area Development
 28. Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development: Abstracts Book
 29. Building democratic europe together: multiplier events in Czestochowa
 30. Wsparcie rozwoju turystyki w doświadczeniach funduszu pożyczkowego rozwój turystyki w małopolsce"


 31. 2017

 32. Online work-space-shared management to support collaborative learning
 33. Management in European Thermal Routes and Sites: Book of Abstracts
 34. Online collaborative learning: the EsCAlADE training experiment
 35. Sharing emotions and experience: How Social Media can affect travelers’ behavior
 36. Information communication technology for professional development of adult education staff management: challenges and prospects in the silesia region
 37. Challenges of web-based participatory learning
 38. Towards a New Wave of Telerehabilitation Applications
 39. Project Cultour : Building Professional Skills on Religious and Thermal Tourism
 40. Applied Information and Communication Technology


 41. 2016

 42. The Role of Social Media in Sports Communication Management: An Analysis of Polish Top League Teams’ Strategy
 43. Managing corporate identity through Internet: the case of the Górnik Zabrze handball Ltd
 44. Cultural and religious tourism management in european cultural routes
 45. Polish case study: analysis of hospitality base in the Radom-Czestochowa pilgrimage by bicycle route
 46. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 47. Cultural Management: from theory to practice
 48. Place Branding: are we at a Turning Point?
 49. The Turning Point of the Place Identity
 50. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej
 51. A Preliminary Exploratory Research On The Turning Point Of Place Branding Management
 52. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School- Book of abstracts
 53. Experimenting participative e-learning in non-formal adult education: the ESCALADE project
 54. Managing cross-cultural online communication in multicultural project teams: the case of cultour+ project
 55. Key issues in adult non formal participatory e-learning
 56. Creating effective online collaborative learning groups at higher education institutions


 57. 2015

 58. Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland - GESITI Research Project at Region Silesia - Report ISSN: 2316-2309
 59. Psycho-educational context of supporting seniors in Poland , using tools from the EDUSENIOR project
 60. Lifelong learning and active citizenship : the case of directing life change project
 61. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to seniors' quality of life
 62. Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens
 63. E- Resource Management at part-time students of Management Higher Schools: Effective use of downloaded information for research purposes
 64. A study of entrepreneurial strategies in biomedical and genetics
 65. Evolution of entrepreneurship and entrepreneurship education – the case study of Extremadura Region in Spain
 66. Use of online collaborative writing tools by students of higher education
 67. Electronic media management – use of cloud computing in students of higher school


 68. 2014

 69. Impact on Senior Learners’ Quality of Life through Lifelong Learning
 70. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych Zwiększenie wpływu edukacji na jakość życia seniorów
 71. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior


 72. 2013

 73. Knowledge transfer in school-enterprise cooperation of vocational education: enhancing students’ self-learning ability for employability
 74. Education Models
 75. Evaluation toolkit for educational institutions Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life
 76. Zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego


 77. 2012 - 2008

 78. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones: Impacto de Internet en la formación Universitaria
 79. Investigación e Innovación en Educación: Encuestas online como herramienta de investigación
 80. Influence of ICT Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region
 81. Instructional and Cognitive Impacts of Online Learning Tools for Internet Based Education at Higher Schools
 82. Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools
 83. Influence of Information and Communication Technology Security management
 84. Internet i jego nowoczesne narzedzia a idea uczenia sie przez cale zycie na przykladzie Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 85. E-teaching as a form of creating personal dispositions that increase work efficiency (doi: 10.3991/ijac.v1i2.574)