2019

 1. Impact of business environment institutions on effective entrepreneurial education
 2. Crowdsourcing solutions for supporting collaborative learning: a case of undergraduate management students
 3. Personal experience and the construction of knowledge: the case of undergraduate tourism management students
 4. Information technology as a catalyst of innovative changes in enterprises
 5. Marketing management in recreational organisations
 6. Influence of information sources on tourists: a case study of students of marketing and management in the silesian region
 7. The inter-organizational network management model and the diffusion of information
 8. The potential of academic entrepreneurship: a chance for the development of the sme sector
 9. Persuasion in the light of research on advertising messages
 10. Digital social innovation: a preliminary portfolio of competencies for school social workers
 11. Rola straży ochrony kolei w zarządzaniu kryzysowym
 12. Online participatory learning for low-qualified adult learners
 13. Zarządzanie wirtualną przestrzenią edukacyjną
 14. Transport infrastructures expenditures and costs analysis: The case of Poland
 15. Crowdsourcing solutions for supporting urban mobility

 16. 2018

 17. Economic missions as an instrument to support business tourism of enterprises in 2014-2020
 18. The effectiveness of innovative processes in enterprises taking advantage of the technology audit
 19. Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu
 20. Turystyka biznesowa przedsiębiorstw w doświadczeniach beneficjentów sieci Enterprise Europe Network
 21. Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development. Book of Proceedings
 22. Wybrane działania promocyjne na rzecz obiektu turystycznego hotelu Mercure Częstochowa Centrum. Studium przypadku
 23. Spotkania brokerskie jako innowacyjny instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorstw
 24. Zrównoważone łańcuchy dostaw jako wyłaniający się obszar badawczy
 25. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
 26. Wpływ efektów technologii informacyjnych na zadania menedżerów
 27. Technologie Informacyjne jako instrument efektywnego wsparcia procesów biznesowych
 28. Zakres wykorzystania Technologii Informacyjnych i ich znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem
 29. Contemporary Information Technologies in business management
 30. Rola Technologii Informacyjnych w zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami
 31. Internationalization of Enterprises Supporting Instruments for Technological Cooperation
 32. Online Booking: The Case of Booking a Hotel in Ogrodzieniec using the Booking.com Platform
 33. Learning from the knowledge and expertise of others
 34. Enotourism and sustainable tourism in poland
 35. Information Technology and consumer behaviour in tourism: student travel planning by using the Internet
 36. EPSS method and tools for improving the competence in the XXI century
 37. Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism
 38. Tourism Management in European Cultural Routes: The case of Uniejów Thermal Spa Area Development
 39. Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development: Abstracts Book
 40. Building democratic europe together: multiplier events in Czestochowa
 41. Wsparcie rozwoju turystyki w doświadczeniach funduszu pożyczkowego rozwój turystyki w małopolsce"


 42. 2017

 43. Online work-space-shared management to support collaborative learning
 44. Providing tourists with smart travel diary
 45. Management in European Thermal Routes and Sites: Book of Abstracts
 46. Online collaborative learning: the EsCAlADE training experiment
 47. Sharing emotions and experience: How Social Media can affect travelers’ behavior
 48. Information communication technology for professional development of adult education staff management: challenges and prospects in the silesia region
 49. Challenges of web-based participatory learning
 50. Towards a New Wave of Telerehabilitation Applications
 51. Project Cultour : Building Professional Skills on Religious and Thermal Tourism
 52. Applied Information and Communication Technology


 53. 2016

 54. The Role of Social Media in Sports Communication Management: An Analysis of Polish Top League Teams’ Strategy
 55. Managing corporate identity through Internet: the case of the Górnik Zabrze handball Ltd
 56. Cultural and religious tourism management in european cultural routes
 57. Polish case study: analysis of hospitality base in the Radom-Czestochowa pilgrimage by bicycle route
 58. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 59. Cultural Management: from theory to practice
 60. Place Branding: are we at a Turning Point?
 61. The Turning Point of the Place Identity
 62. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej
 63. A Preliminary Exploratory Research On The Turning Point Of Place Branding Management
 64. Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School- Book of abstracts
 65. Experimenting participative e-learning in non-formal adult education: the ESCALADE project
 66. Managing cross-cultural online communication in multicultural project teams: the case of cultour+ project
 67. Key issues in adult non formal participatory e-learning
 68. Creating effective online collaborative learning groups at higher education institutions


 69. 2015

 70. Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland - GESITI Research Project at Region Silesia - Report ISSN: 2316-2309
 71. Psycho-educational context of supporting seniors in Poland , using tools from the EDUSENIOR project
 72. Lifelong learning and active citizenship : the case of directing life change project
 73. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to seniors' quality of life
 74. Analysis of selected areas of educational activity of senior citizens
 75. E- Resource Management at part-time students of Management Higher Schools: Effective use of downloaded information for research purposes
 76. A study of entrepreneurial strategies in biomedical and genetics
 77. Evolution of entrepreneurship and entrepreneurship education – the case study of Extremadura Region in Spain
 78. Use of online collaborative writing tools by students of higher education
 79. Electronic media management – use of cloud computing in students of higher school


 80. 2014

 81. Impact on Senior Learners’ Quality of Life through Lifelong Learning
 82. Zestaw narzędzi ewaluacyjnych dla instytucji oświatowych Zwiększenie wpływu edukacji na jakość życia seniorów
 83. A toolkit to evaluate the impact of an educational action to senior


 84. 2013

 85. Knowledge transfer in school-enterprise cooperation of vocational education: enhancing students’ self-learning ability for employability
 86. Education Models
 87. Evaluation toolkit for educational institutions Increasing impact on Senior learners’ Quality of Life
 88. Zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji: udoskonalanie badań naukowych i rozwoju zawodowego


 89. 2012 - 2008

 90. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones: Impacto de Internet en la formación Universitaria
 91. Investigación e Innovación en Educación: Encuestas online como herramienta de investigación
 92. Influence of ICT Security management in the implementation of ICT for educational purposes at high school: case study of Radom region
 93. Instructional and Cognitive Impacts of Online Learning Tools for Internet Based Education at Higher Schools
 94. Effective Learning Environment Management through the implementation of online cooperative learning tools at Higher Schools
 95. Influence of Information and Communication Technology Security management
 96. Internet i jego nowoczesne narzedzia a idea uczenia sie przez cale zycie na przykladzie Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 97. E-teaching as a form of creating personal dispositions that increase work efficiency (doi: 10.3991/ijac.v1i2.574)