ICT & MANAGEMENT RESEARCH NETWORK

Profile

Technology can be a set of tools that amplify or extend what we currently do, however it has the potential to radically change what we do and how we do it. ICT jako czynnik wspierania małych i średnich firm w warunkach transformacji Zarządzanie ICT w małych firmach jako czynnik wzrostu gospodarczego Badanie efektywności ICT na poziomie kraju, branży lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw i jego wpływ na gospodarki rozwijające się i będące w procesie transformacji Studia przypadków na przykładzie konkretnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji IT offshoring (ukierunkowanie na zewnątrz) / outsourcing IT w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji Zarządzanie międzynarodowymi projektami ICT, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych warunków prowadzenia działalności w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji Zróżnicowanie i perspektywy wyrównania w technice cyfrowej między gospodarkami rozwijającymi się lub w procesie transformacji Wpływ e-biznesu na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji Wpływ e-administracji na gospodarki rozwijające się lub w procesie transformacji Wirtualne zarządzanie w gospodarkach rozwijających się lub w procesie transformacji Metody jakościowe i technologie informacyjne w zarządzaniu

Coordinators:

Coordinator: Agnieszka Chęcińska-Kopiec, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland, a.checinska@awf.katowice.pl
Co-coordinator: Gilberto Marzano, Rezekne University, Latvia, gilberto.marzano@rta.lv

Board Members:

Ronald M. Rivas, Canisius College - USA
Pelagia Boyko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego - Poland
Radomir Ščurek, Technical University of Ostrava - Czech Republic
Francisco Ochoa Díaz, ICESI University - Colombia
Luis Ochoa Siguencia, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland

Advisory Board

Gergana Zhelyazkova, Varna Free University - Bulgaria
Agata Chmielarz, Academy of Fine Arts in Katowice - Poland
Seden Dogan, Ondokuz Mayis University - Turkey
Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland


Interesting papers

 • WPŁYW EFEKTÓW TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA ZADANIA MENEDŻERÓW
 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE JAKO INSTRUMENT EFEKTYWNEGO WSPARCIA PROCESÓW BIZNESOWYCH
 • ZAKRES WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I ICH ZNACZENIE DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • CONTEMPORARY INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESS MANAGEMENT
 • ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
 • Internationalization of Enterprises Supporting Instruments for Technological Cooperation
 • Online Booking: The Case of Booking a Hotel in Ogrodzieniec using the Booking.com Platform
 • INFORMATION TECHNOLOGY AND CONSUMER BEHAVIOUR IN TOURISM: STUDENT TRAVEL PLANNING BY USING THE INTERNET
 • EPSS – METHOD AND TOOLS FOR IMPROVING THE COMPETENCE IN THE XXI CENTURY
 • Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes, Religious Tourism and Thermal Tourism
 • Tourism Management in European Cultural Routes: The case of Uniejów Thermal Spa Area Development
 • Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development: Abstracts Book
 • Online work-space-shared management to support collaborative learning
 • Cultural Management and Governance for European Thermal Tourism Creativity and Innovation for Cultural and Tourism - Management in European Thermal Routes and Sites: Book of Abstracts
 • Online collaborative learning: the EsCAlADE training experiment
 • Sharing emotions and experience: How Social Media can affect travelers’ behavior
 • INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ADULT EDUCATION STAFF MANAGEMENT: CHALLENGES AND PROSPECTS IN THE SILESIA REGION
 • CHALLENGES OF WEB-BASED PARTICIPATORY LEARNING
 • Towards a New Wave of Telerehabilitation Applications
 • Project Cultour : Building Professional Skills on Religious and Thermal Tourism
 • Applied Information and Communication Technology
 • The Role of Social Media in Sports Communication Management: An Analysis of Polish Top League Teams’ Strategy
 • Managing corporate identity through Internet: the case of the Górnik Zabrze handball Ltd
 • CULTURAL AND RELIGIOUS TOURISM MANAGEMENT IN EUROPEAN CULTURAL ROUTES
 • POLISH CASE STUDY: ANALYSIS OF HOSPITALITY BASE IN THE RADOM-CZESTOCHOWA PILGRIMAGE BY BICYCLE ROUTE
 • Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 • Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: from theory to practice
 • Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School- Book of abstracts
 • MANAGING CROSS-CULTURAL ONLINE COMMUNICATION IN MULTICULTURAL PROJECT TEAMS: THE CASE OF CULTOUR+ PROJECT
 • Information Technology (IT) in the management of hospitals in Poland - GESITI Research Project at Region Silesia - REPORT ISSN: 2316-2309
 • E- Resource Management at part-time students of Management Higher Schools: Effective use of downloaded information for research purposes
 • A STUDY OF ENTREPRENEURIAL STRATEGIES IN BIOMEDICAL AND GENETICS
 • Evolution of entrepreneurship and entrepreneurship education – the case study of Extremadura Region in Spain
 • E-teaching as a form of creating personal dispositions that increase work efficiency (doi: 10.3991/ijac.v1i2.574)