Instytut Badań i Innowacji w Edukacji

Realizuje programy i projekty naukowo-badawcze, w dziedzinie nauki, edukacji, przedsiębiorczości, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, opieki i pomocy społecznej, itp.;
Dla realizacji określonych projektów naukowo-badawczych będą tworzone zespoły naukowo-badawcze. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w działalności Instytutu są proszone o kontakt e-mailowy

Więcej informacji E-mail

Research and Innovation in Education Institute

Implements programs and scientific research projects in the fields of science, education, entrepreneurship, culture, art, protection of cultural heritage and traditions, care and social assistance, etc .;
For the implementation of specific research projects will be set up research teams. Those interested in participating in the activities of the Institute are asked to contact us by e-mail.

More Info E-mail

Istituto di Ricerca, Innovazione e Formazione

Implementa programmi e progetti di ricerca scientifica nel campo della scienza, l'istruzione, l'imprenditorialità, la cultura, l'arte, la tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni, la cura e l'assistenza sociale, ecc.;
Per l'attuazione di specifici progetti di ricerca saranno allestiti gruppi di ricerca. Coloro che sono interessati a partecipare alle attività dell'Istituto sono quando viene chiesto di contattarci via e-mail.

Più informazioni E-mail

Instituto de Investigación e Innovación en Educación

Implementa programas y proyectos de investigación científica en los campos de la ciencia, educación, negocios, cultura, arte, protección del patrimonio cultural y tradiciones, salud y asistencia social, etc.;
Para la realización de los proyectos específicos de investigación se establecerá equipos de investigación. Si estas interesados en participar en las actividades del Instituto, ponte en contacto con nosotros por e-mail.

Más información E-mail

Institut de recherche et l'innovation dans l'éducation

Mettre en œuvre des programmes et des projets de recherche scientifique dans les domaines de la science, l'éducation, l'entrepreneuriat, la culture, l'art, la protection du patrimoine culturel et les traditions, les soins et l'assistance sociale, etc.;
Les personnes intéressées à participer aux activités de l'Institut sont lorsqu'on lui a demandé à nous contacter par e-mail

Plus d'informations E-mail
International Research Networks

International Research Networks are an essential part of the intellectual life of "Research and Innovation in Education Institute" [INBIE]. They are research groups formed by scientists from different countries with a common objective: confrontation between different approaches; continued discussion and collaboration. They organise regular vitual meetings among their members and other interested researchers and have a key role in preparing the yearly report book

International Research Networks

ICT & Education

Research and findings on the application of information and communication technologies to Education

Read More

ICT & Management

Research and findings on the application of information and communication technologies to Management

Read More

Business Innovation

Research and findings on the application of information and communication technologies to Business

Read More

ICT & Marketing

Research and findings on the application of information and communication technologies to Marketing

Read More
.


Contact:
For any question concerning our International Research Networks, you can contact our Institute.
The Chair of the INBIE "International Research Networks Committee" is Luis Ochoa Siguencia PhD (biuro@inbie.pl)

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8515-0216

INBIE - International Research Networks

At the moment we have created four Reserch Networks. Each of them is coordinated by a group of researchers from different countries and with a common objetive:

 • - provide an International forum for the development, discussion and dissemination of research on Information and Communication Technology applied to Business - Management - Education and Culture,
 • - ensure an organizational frame for the organization of virtual workshops ,
 • - organize focused research meetings and virtual conferences,
 • - set up links to other academic and professional associations in the field (national, European and international),
 • - facilitate research collaboration, joint research projects and publication among scholars,
 • - provide a platform for the dissemination of research reports, conference papers and conventional publications,
 • - create and maintaining a data base of the members of the network and the network’s activities,

 • O nas

  Fundacja "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji" bierze czynny udział w progrmamch ERASMUS+. Po kliknięciu linków nastapi automatyczne przekierowanie do platformy"ERASMUS+. Platforma ma na celu rozpowszechnianie efektów danego projektu. Tutaj można znaleźć informacje i efekty dotyczące wszystkich projektów realizowanych przez Instytut Badań i Inmnowacji w Edukacji przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + na rzecz kształcenia dorosłych i młodzieży

  Dowiedz się więcej

  Video