INBIE-Badań

Instytut Badań i Innowacji w Edukacji

Realizuje programy i projekty naukowo-badawcze, w dziedzinie nauki, edukacji, przedsiębiorczości, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, opieki i pomocy społecznej, itp.;
Dla realizacji określonych projektów naukowo-badawczych będą tworzone zespoły naukowo-badawcze. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w działalności Instytutu są proszone o kontakt e-mailowy

Więcej informacji E-mail

Research and Innovation in Education Institute

Implements programs and scientific research projects in the fields of science, education, entrepreneurship, culture, art, protection of cultural heritage and traditions, care and social assistance, etc .;
For the implementation of specific research projects will be set up research teams. Those interested in participating in the activities of the Institute are asked to contact us by e-mail.

More Info E-mail

Istituto di Ricerca, Innovazione e Formazione

Implementa programmi e progetti di ricerca scientifica nel campo della scienza, l'istruzione, l'imprenditorialità, la cultura, l'arte, la tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni, la cura e l'assistenza sociale, ecc.;
Per l'attuazione di specifici progetti di ricerca saranno allestiti gruppi di ricerca. Coloro che sono interessati a partecipare alle attività dell'Istituto sono quando viene chiesto di contattarci via e-mail.

Più informazioni E-mail

Instituto de Investigación e Innovación en Educación

Implementa programas y proyectos de investigación científica en los campos de la ciencia, educación, negocios, cultura, arte, protección del patrimonio cultural y tradiciones, salud y asistencia social, etc.;
Para la realización de los proyectos específicos de investigación se establecerá equipos de investigación. Si estas interesados en participar en las actividades del Instituto, ponte en contacto con nosotros por e-mail.

Más información E-mail

Institut de recherche et l'innovation dans l'éducation

Mettre en œuvre des programmes et des projets de recherche scientifique dans les domaines de la science, l'éducation, l'entrepreneuriat, la culture, l'art, la protection du patrimoine culturel et les traditions, les soins et l'assistance sociale, etc.;
Les personnes intéressées à participer aux activités de l'Institut sont lorsqu'on lui a demandé à nous contacter par e-mail

Plus d'informations E-mail
Działalność naukowo-badawcza Instytutu

W celu sprawnego i intensywnego pomnażania wiedzy w zakresie zgodnym z profilem naukowo-badawczym Instytut ubiega się o uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych programach naukowo-badawczych, w szczególności w programach Unii Europejskiej.
Efekty naukowo-badawczej aktywności Instytutu, są prezentowane i upowszechniane w ramach organizowanych przez INBIE konferencji naukowych oraz w postaci opracowań.

Research

ICTT_2016

Research and findings on the application of information and communication technologies to tourism

Read More

Welcome to AICTE_2016

Research and findings on the application of information and communication technologies to education

Read More

IJOAICT

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Read More

People of Freedom

The twilight of dictators at the end of the 20th century in Europe, civil resistance, freedom movements in the struggle for independence

Read More

.


Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute

Cultural Management and Tourism in European Cultural Routes: Cultour+ Summer School

Book of abstracts: 2016

Read More

Dummy Text

Decollari rediit in modo ad quia. Potius aureos mercatoris vidisset spectacula tolli in lucem.

Read More

ICTT_2016

bbcc

Read More

Dummy Text

Decollari rediit in modo ad quia. Potius aureos mercatoris vidisset spectacula tolli in lucem.

Read More

O nas

Fundacja "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji" bierze czynny udział w progrmamch ERASMUS+. Po kliknięciu linków nastapi automatyczne przekierowanie do platformy"ERASMUS+. Platforma ma na celu rozpowszechnianie efektów danego projektu. Tutaj można znaleźć informacje i efekty dotyczące wszystkich projektów realizowanych przez Instytut Badań i Inmnowacji w Edukacji przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + na rzecz kształcenia dorosłych i młodzieży

Dowiedz się więcej

Video