Projekt kierowany jest do:

Beneficjentem jest osoba zamieszkała na terenie województwa śląskiego:
- w wieku 50+
- w wieku 16 -25 lat.

Cel projektu:

Zwiększenie aktywizacji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

UWAGA! Proszę przeczytać uważnie jeśeli chcesz wziąć udział w projekcie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Beneficjenci GRUPY 16-25 lat oraz 50+:

I-II moduł: 01.03.2016 - 29.12.2016
W ramach projektu są prowadzone zajęcia stacjonarnie, w wymiarze 45 minut jednej jednostki lekcyjnej (w jednym dniu dwie jetnostki)

Beneficjenci GRUPY 16-25 lat oraz 50+:

III moduł: 01.09.2017 - 27.12.2017
W ramach projektu są prowadzone zajęcia stacjonarnie, w wymiarze 45 minut jednej jednostki lekcyjnej (w jednym dniu dwie jetnostki)

harmonogram zajęć

Język hiszpański
17:00 - 18:30

Wrzesień
06. 09.2017 r. środa
13.09.2017 r. środa
20.09.2017r. środa
27.09.2017r. środa

Październik
O4.10.2017 r. środa
11.10.2017 r. odwołane
18.10.2017 r. środa
25.10.2017 r. środa

Listopad
01.11.2017r. odwołane
08.11.2017 r. uwaga - odwołane
15.11.2017r. odwołane
22.11.2017r. uwaga zajęcia
29.11.2017r. środa

Grudzień
06.12.2017r. środa
13.12.2017r. środa
20.12.2017r. środa
27.12.2017r. odwołane

zdjęcia

First Event Location

Organisation: Research and Innovation in Education Institute

Address: ul Czecha 13 lok. 65
Postal Code: 42-224
City: Czestochowa
Country: Poland
Region: Silesia
Email: info@inbie.pl
Organisation type: NGO
PIC number: 939559461