Instytut Badań i Innowacji w Edukacji

Witamy w "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji”", które ustanowiono dla realizacji następujący celów: wyrównywania szans edukacyjnych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspierania osób zagrożonych marginalizacją, podejmowania aktywnościna rzecz kompleksowego rozwoju, poprawy efektywności działania i poprawy jakości życia.

Więcej informacji PIF

Research and Innovation in Education Institute

Welcome to the "Research and Innovation in Education Institute". We promote equal educational opportunities to all social groups, fight against social exclusion and support people at risk of marginalization, making them activate through comprehensive development, improve efficiency and quality of life.

More Info PIF

Istituto di Ricerca, Innovazione e Formazione

Il nostro obiettivo e migliorare la qualita della vita dei piu svantaggiati. Promuoviamo le pari opportunita nella formazione, combattiamo l'escusione sociale e difendiamo le persone dal rischio di emarginazione sociale attraverso lo sviluppo delle loro capacita potenziali.

Più informazioni PIF

Instituto de Investigación e Innovación en Educación

Bienvenidos al "Instituto de Investigación e Innovación en Educación". Promovemos la igualdad de oportunidades educativas a todos los grupos sociales, lucha contra cualquier exclusión social y apoyamos a las personas en riesgo de exclusión, activandolas a traves de un desarrollo integral, mejorando la eficiencia y calidad de vida.

Más información PIF

Institut de recherche et l'innovation dans l'éducation

Bienvenue au l'Institut de recherche et l'innovation dans l'éducation, qui a été créé pour la mise en œuvre des objectifs suivants: les possibilités d'éducation égales pour divers groupes sociaux, combattre l'exclusion sociale et le soutien aux personnes à risque de marginalisation, faire de l'activité au service du développement global, l'amélioration de de l'efficacité opérationnelle et d'améliorer la qualité de vie.

Plus d'informations PIF


O nas

Fundacja "Instytut Badań i Innowacji w Edukacji" bierze czynny udział w progrmamch ERASMUS+. Po kliknięciu linków nastapi automatyczne przekierowanie do platformy"ERASMUS+. Platforma ma na celu rozpowszechnianie efektów danego projektu. Tutaj można znaleźć informacje i efekty dotyczące wszystkich projektów realizowanych przez Instytut Badań i Inmnowacji w Edukacji przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + na rzecz kształcenia dorosłych i młodzieży

Dowiedz się więcej

Video